Assumpta Mercader

Política de privadesa

Titularitat

En compliment amb el deure d’informació recollit a 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el contingut d’aquesta pàgina web https://assumptamercader.cat pertany a Assumpta Mercader Solà (d’ara en endavant Assumpta), amb NIF 77602887J amb domicili al carrer Emili 22, 2n. 08380 Malgrat de Mar. El Maresme. Barcelona

Continguts web i enllaços

L’Assumpta es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada en aquest lloc web, o bé, suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment, sense necessitat de comunicació prèvia.

Política de privadesa i protecció de dades (LOPD)

De conformitat amb l’establert als arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem dels següents extrems:

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals recavades mitjançant el lloc web és:

Responsable del tractament: Assumpta Mercader Solà

NIF 77602887J amb domicili al carrer Emili 22, 2n. 08380 Malgrat de Mar. El Maresme. Barcelona

Correu electrònic hola@assumptamercader.cat

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:

  • Nom i cognoms.
  • Direcció de correu electrònic.
  • Direcció postal
  • Empresa i posició a la mateixa
  • Cookies i dades d’ús. Aquestes dades d’ús poden incloure informació com la direcció de protocol d’Internet del seu ordinador, el tipus de navegador, la versió, les pàgines de la nostra web que visita, l’hora i data de la seva visita, el temps que passa en cada pàgina, identificadors de dispositius i altres dades d’avaluació.
  • Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres.

Quina presencia tenim a xarxes socials?

L’Assumpta compta amb els següents perfils en les principals xarxes socials d’Internet (Twitter, Instagram i Facebook).

Es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors, o persones que realitzin comentaris a través d’aquestes. Així mateix, d’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic L’Assumpta s’exonera de qualsevol mena de responsabilitat derivada per comentaris dels usuaris i seguidors en les seves xarxes socials.

L’Assumpta podrà utilitzar els perfils descrits anteriorment per a informar els seus usuaris de temes que consideri del seu interès.

Perquè i per a què tractem les teves dades?

Tractem les vostres dades per als següents propòsits:

  • Contacte. Si decideixes contactar amb mi a través dels formularis web.
  • Enviament butlletins informatius i comunicacions comercials amb informació sobre propostes d’espectacles, sessions, etc per mitjans electrònics.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El processament de les vostres dades es basa en els següents motius:

  • Consentiment (art. 6.1.a RGPD): El tractament de les dades de contacte per a l’enviament de comunicacions es basa en el consentiment exprés que doneu en el moment de contactar, per a rebre comunicacions comercials i/o publicitàries o subscriure’s al butlletí.
  • Interès legítim (art. 6.1.f GPR): en el cas d’algunes galetes, podem processar dades sense demanar el vostre consentiment, basant-nos en l’interès legítim del bon funcionament del nostre lloc web.

Quant temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per el compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sens perjudici de que la conservació resulti necessària per la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permeti la legislació aplicable.

L’Assumpta es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-los degudament a les nostres bases de dades.

A quins destinataris es comuniquen les dades?

A manera general, L’Assumpta no cedirà les dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions que els mateixos es puguin cedir a altres col·laboradors que prestin serveis a l’Assumpta amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o pre-contractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests.

L’Assumpta procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per a protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l’estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals

On s’emmagatzemen les dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen en els servidors de l’empresa CDmon, ubicats a Espanya.

l’Assumpta prendrà totes les mesures raonablement necessàries per a assegurar-se que les seves dades siguin gestionades de manera segura i d’acord amb aquesta política de privacitat i no tingui lloc cap transferència de dades personals a una organització o un país tret que existeixi un control adequat que inclogui la seguretat de les seves dades i una altra informació personal.

Quins drets t’assisteixen i com pots exercir-los?

Poden dirigir les comunicacions i exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita al següent correu electrònic: hola@assumptamercader.cat

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les teves dades personals?

LAssumpta ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a l’Assumpta

Com utilitzem les cookies?

El lloc web de l’Assumpta utilitza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació per aquest. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartits amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a obtenir més informació consulti la nostra Política de cookies.

Modificació de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.