Assumpta Mercader

Esmaglaïda

Esmaglaït estat de xoc en que un troba per una excessiva exposició i participació en actes ludico-divertido-culturals, amb la companyia de familiars i/o amb amics. Si no voleu quedar esmaglaïts descanseu de tant en tant, preferentment a l’hora de la migdiada.

esmagalaítEsmaglaït
estat de xoc en que un troba per una excessiva exposició i participació en actes ludico-divertido-culturals, amb la companyia de familiars i/o amb amics. Si no voleu quedar esmaglaïts descanseu de tant en tant, preferentment a l’hora de la migdiada.
Nova paraula catalana concebuda i cedida pel poeta Nutjú de Can Farnell. Gràcies!!